Pomiń i przejdź do treści

Obsługa kadrowa

W zakresie świadczenia obsługi kadrowej w jednostkach obsługiwanych Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych jest odpowiedzialne za:
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników jednostek;
3) przygotowywanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracowników jednostek;
4) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników jednostek;
5) prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtów samochodowych pracowników jednostek;
6) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska w jednostkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę dla nowozatrudnionych pracowników jednostek;
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i innych wynikających z przepisów.