Pomiń i przejdź do treści

O nas

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało powołane z dniem 1 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia z dnia 20 października 2020 r. organizacji został nadany także statut.

NCUW obsługuje 12 jednostek: 8 placówek edukacyjnych, żłobek, ośrodek sportu i rekreacji, Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zakres obsługi jest zróżnicowany. Placówki oświatowe oraz ośrodek sportu i rekreacji są obsługiwane pod względem finansowo-księgowym, płacowym, informatycznym, względem dwóch przedszkoli realizowana jest także obsługa kadrowa, ponadto na rzecz ośrodka pomocy społecznej oraz urzędu miejskiego realizowana jest wspólna obsługa z zakresu informatyki.

 

Dyrektorem NCUW jest Mariusz Ziółkowski

Głównym Księgowym NCUW jest Miranda Bogdan