Pomiń i przejdź do treści

Obsługa informatyczna

W zakresie świadczenia obsługi informatycznej w jednostkach obsługiwanych, z wyłączeniem sprzętu przeznaczonego do dydaktyki, Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych jest odpowiedzialne za:
1) zapewnienie prawidłowego działania systemów i infrastruktury informatycznej;
2) administrowanie systemami i infrastrukturą informatyczną;
3) zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
4) zapewnienie wsparcia technicznego dla końcowych użytkowników;
5) prowadzenie nadzoru nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez jednostki obsługiwane;
6) współpracę z jednostkami obsługiwanymi przy wdrażaniu i aktualizowaniu procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i infrastruktury informatycznej;
7) projektowanie i rozbudowę usług informatycznych;
8) współpracę z jednostkami obsługiwanymi przy:
a) wdrażaniu nowych systemów informatycznych,
b) zamawianiu urządzeń,
c) uruchamianiu usług informatycznych.